logo2

emailactiefbelactief

rijbewijshovernascholingprijslijst1

Vrachtwagen (categorie C/C1)
Om een vrachtwagen te besturen is een vrachtwagenbewijs (groot rijbewijs) nodig. Voor de zwaardere vrachtwagens is dit rijbewijs C, voor de lichtere vrachtwagens is dit categorie C1.

 • Rijbewijs C
  Als u een motorrijtuig wilt besturen waarvan de toegestane maximummassa meer dan 3500 kg bedraagt. Vanaf 19 januari 2013 geldt de minimum leeftijd van 18 jaar wanneer het rijbewijs wordt gehaald in combinatie met code 95. Zonder code 95 wordt de minimum leeftijd voor het C rijbewijs 21 jaar. 
 • Rijbewijs C1
  A
  ls u een motorrijtuig wilt besturen waarvan de toegestane maximummassa tussen de 3500 kg en de 7500 kg bedraagt. De minimale leeftijd voor dit rijbewijs is 18 jaar.


Vrachtwagen met aanhangwagen/oplegger (categorie CE/C1E)

Als u in het bezit bent van het rijbewijs C of C1 mag u een aanhanger of oplegger tot 750 kg aan uw vrachtwagen koppelen, wanneer u een zwaardere aanhanger of oplegger aan uw vrachtwagen wilt koppelen heeft u het rijbewijs CE of C1E nodig. 

 • Rijbewijs CE
  Als u met een C motorvoertuig een aanhangwagen of oplegger wilt trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, dan is het rijbewijs CE wettelijk verplicht. De minimumleeftijd voor het CE rijbewijs is 18 jaar wanneer dit wordt gehaald in combinatie met code 95. Zonder code 95 is de minimumleeftijd voor het CE rijbewijs 21 jaar.
 • Rijbewijs C1E
  Als u met een C1 motorrijtuig een aanhangwagen of oplegger wilt trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, dan is het rijbewijs C1E wettelijk verplicht. De toegestane maximummassa van de combinatie is dan 12.000 kg. Voor de categorie C1E geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. 


Code 95

Als u voor uw beroep een voertuig van categorie C1 of C wilt rijden, dan heeft u code 95 op het rijbewijs nodig. Het examentraject voor rijbewijs C1 of rijbewijs C met code 95 is uitgebreider dan het traject voor alleen het rijbewijs C1 of rijbewijs C. Er moeten namelijk meer theorie-examens worden afgelegd en naast het praktijkexamen moeten ook verschillende praktijktoetsen worden afgelegd. Als u code 95 op het rijbewijs wilt behalen, dan ziet uw examentraject er als volgt uit:

Het praktijkexamen kunt u afleggen zodra u de theorie-examens RV1 en V2 hebt behaald. Het theorie-examen V3, de Praktische toets C en de Toets besloten terrein C mogen voor of na het praktijkexamen worden afgelegd. Als u de bovenstaande examens en toetsen heeft behaald, heeft u recht op afgifte van een rijbewijs C met code 95. U moet dan wel medisch akkoord zijn bevonden.


Bus (categorie D/D1)
Het busrijbewijs is onderverdeeld in 2 categorieën, namelijk D en D1:

 • Rijbewijs D
  Voor chauffeurs van bussen met meer dan 8 passagiers (bestuurder hierbij niet meegerekend).
 • Rijbewijs D1
  Is bedoeld voor chauffeurs van kleinere bussen (maximaal 16 personen, exclusief de bestuurder). Bussen die bestuurd mogen worden met een D1 rijbewijs mogen maximaal 8 meter lang zijn.

Bus met aanhanger (categorie DE/D1E)
Wanneer u over het rijbewijs D of D1 beschikt mag u een aanhanger tot een gewicht van 750 kg aan uw bus koppelen. De toegestane maximummassa bestaat uit het lege gewicht met daarbij het laadvermogen van de aanhanger. Wanneer u met een aanhanger wilt rijden, zwaarder dan 750 kg, heeft u een DE of D1E rijbewijs nodig:

 • De minimale leeftijd voor het behalen van het D en DE rijbewijs is 24 jaar, tenzij u dit haalt in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95). In dit geval kunt u al examen doen vanaf 21 jaar.
 • Voor het rijbewijs D1 en D1E kan een examen worden afgelegd vanaf 21 jaar. Indien dit rijbewijs wordt gehaald in combinatie met uw vakbekwaamheid, dus code 95, is de minimumleeftijd 18 jaar.

Rijschool Actief

Nieuwe Vlissingseweg 156
4335 JE Middelburg (Zeeland)

T: 0118 - 64 27 22 / 0118 - 61 49 42
E: info@rijschoolactief.nl
facebook logo v2

Copyright © 2015 Rijschool Actief.
All Rights Reserved.


CBR-machtigingscode:

Rijschoolnummer: 5767W1
(klik hier voor uitleg)

Vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen?
2toDrive!
(klik hier voor uitleg)